Prijavi se

Vaš Lični Kuvar se pridržava svih mera koje su propisane od strane Vlade Republike Srbije i Svetske zdravstvene organizacije povodom pandemije virusa COVID-19:

  • Kuvar je dužan da pri ulasku u Vaš dom sa sobom nosi zaštitnu masku i rukavice koje će po dolasku u Vaš dom skinuti i ruke oprati i dezinfikovati.
  • Namirnice koje je sa sobom poneo dužan je da ostavi na mesto koje ne ugrožava kako njegov rad, tako ni bezbednost klijenta.
  • Ukoliko prostor to dozvoljava, najmanje rastojanje izmedju kuvara i klijenta mora biti najmanje 2 metra, ukoliko nije moguće, onda je važno održavati maksimalno moguće rastojanje.
  • Kuvar je dužan da po dolasku dezinfikuje radnu površinu, nož, dasku i sve elemente i alate kao i posude koje će koristiti, kao i da se trudi da kuhinju održava čistom i pedantnom.
  • Po završetku posla, dužan je da kuhinju očisti, bez obzira na to kakvu ju je zatekao. Za sobom dezinfikuje sve radne površine i sve ostale površine u kuhinji i iznosi smeće koje je ostavio za sobom.
  • Svaki kuvar je dužan da u svom priboru poseduje dezinfikaciono sredstvo, više komada maski, rukavice, crni džak za smeće i čiste krpe koje će da koristiti za rad i dezinfekciju kuhinje.
  • Svaki kuvar je takođe dužan da sa sobom ponese i kopiju sanitarne važeće knjižice.

 

Klijente bismo zamolili da poštuju mere nošenja maski i držanja distance. Sve žalbe i primedbe zbog nepoštovanja ovih mera možete podneti na info@licnikuvar.rs.